การเปลี่ยนชื่อ ผู้จดทะเบียน ทรู true มีขั้นตอนดังนี้

การเปลี่ยนชื่อ ผู้จดทะเบียน

ทรู true มีขั้นตอนดังนี้

(ผู้ดำเนินการ คือเจ้าของเบอร์)

 

ข้อมูลที่ต้องให้กับเจ้าของเบอร์

1.ชื่อ นามสกุล 

2.เลขที่บัตรประชาชน

3.สาขาที่ไปทำการเปลี่ยนชื่อ

   ปลายทาง ทรู สาขา........

4.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


หมายเหตุ

ระยะเวลาที่ไปเปลี่ยนชื่อ

ปลายทาง ภายใน 7 วัน

นับจากเริ่มทำที่ต้นทาง


เลือกเบอร์สวย คลิก ชมพูเบอร์สวย.com

เลือกเบอร์มงคล คลิก ชมพูเบอร์มงคลดี.com